Zásady ochrany osobních údajů & Cookies

ke dni 22.7.2018

OSVČ Roman Pravda, IČO: 06156941, se sídlem J.Opletala 181, 738 01 Frýdek-Místek, provozovatel webových stránek https://www.carsize.info (dále jen "Web"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen "Zásady") bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky nebo využijete-li našich on-line služeb.

I. Osobní údaje a jejich zpracování

Web může shromažďovat tyto osobní údaje:

- automaticky ukládané údaje:
a) IP adresa - pro provádění analýz a měření.

- volitelné nepovinné parametry:
a) e-mailová adresa - při kontaktování Webu je e-mailová adresa pouze jako volitelný nepovinný parametr - slouží ke zpětnému kontaktu ze strany webu. E-mailová adresa není nikde zveřejněna a není nikdy poskytnuta třetí straně.

II. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro účel sledovaný jejich uložením nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

III. Cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Webu poskytovat, chránit a lepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší. Soubory cookies používá Web v případě, že jej navštívíte a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a dalšímu.

Permanentní cookies (nebo tracking cookies)
Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace, předvolba jazyka a nastavení. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Webu.

Reklamy
Pomocí cookies je na Webu upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. K reklamnímu systému je využívána služba Google AdSense a Sklik Partner. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci. Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.

Návštěvnost
Web shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohl web rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webu se používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics a Navrcholu. Toto meření zaznamenává, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže systém neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Web tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy support@carsize.info

+
zvolte značku
zvolte model
zvolte variantu

délka [mm] výška [mm] šířka [mm] rozvor [mm] rozchod
vpředu [mm]
rozchod
vzadu [mm]
světlá
výška [mm]
zavazadlový
prostor [l]